Perbezaan Kaedah Penanaman Semaian Padi
 

 
Tenaga Manusia
Jenis Mini Jentanam
Jenis Mesin Tanam 4 Roda
Bilangan Tenaga Manusia 10 Orang/ 2 Ekar/ 1 Hari 1 Orang/ 2 Ekar/ 1 Hari 1 Orang/ 4 Ekar/ Sehari (jika tidak terbenam)
Kualiti Jarak Penanaman Tidak Seragam Seragam Seragam
Kesesuaian Keadaan Tanah Tidak Lembap
Tanah Rata
Tanah Dalam
Tidak Lembap
Tanah Rata
Tanah Rata
Berat Jentanam - 170 kg Sahaja 470 kg atau Lebih
Kos Alat Ganti Jentanam - Rendah Tinggi
Kos Petrol Jentanam - RM10 Sehari RM50 Sehari atau Lebih
Risiko Terbenam - Kurang/ Rendah Tinggi
Keluasan Penanam untuk Sehari 10 Orang/ 2 Ekar (8 Jam) 1 Orang/ 3 Ekar (8 Jam) 1 Orang/ 4 Ekar (8 Jam)
Kos Penanaman untuk 2 Ekar Kos kontrak untuk 2 ekar (RM780) Kegunaan 75 keping semai untuk satu ekar. Beli semaian dari pembekal dan menanam sendiri
(RM2.40 x 150 Keping = RM360) – 2 ekar
Kegunaan 100 keping semai untuk satu ekar. 200 keping semai untuk 2 ekar. Perkhidmatan dari Pembekal Perkhidmatan.
(RM4.00 x 200 Keping = RM800)